Argenta werd in 1956 opgericht als financieringsmaatschappij, gespecialiseerd in persoonlijke leningen. Het bescheiden startkapitaal werd ingebracht door de families Schryvers, Kuijpers en Van Rompuy.
In 1964 kreeg het de toelating om op te treden als depositokas. Om ook gewone spaarboekjes te kunnen aanbieden, werd in 1966 Argenta Spaarbank opgericht. Argenta Spaarbank zette een klein distributienetwerk van deeltijdse zelfstandige kantoorhouders op. De van het publiek aangetrokken spaargelden werden herbelegd in hypotheekleningen. Later bouwde Argenta Spaarbank een net van voltijdse, voor het merendeel zelfstandige kantoorhouders uit.