• Algemeen / voorwaarden

 • Wie kan de app Argenta Bankieren installeren en gebruiken?

  U kunt de app installeren en gebruiken als u een smartphone of tablet hebt met Android of iOS als besturingssysteem. Verder hebt u ook een abonnement op Argenta’s internetbankieren nodig. Hebt u dat nog niet? Dan kunt u dat aanvragen bij uw kantoorhouder.

 • Is de app Argenta Bankieren gratis?

  Ja, de app is volledig gratis.

 • Welk toestel moet ik hebben om de app Argenta Bankieren te kunnen gebruiken?

  Smartphone:
  Hebt u een Apple-toestel? Dan moet het minstens van het type 4S of recenter zijn. Een Android-toestel moet minstens een schermresolutie van 320 x 480 hebben.

  Tablet:
  De iOS-app is geschikt voor iPad 2, iPad Retina of recenter en alle iPad minitoestellen.
  Voor de Android-app moet u een toestel hebben met Android 4.0 of hoger.
  Voor Apple iPod Touch moet u beschikken over een toestel van de vijfde generatie.

 • Over welk besturingssysteem moet mijn toestel beschikken (iOS, Android) om de app Argenta Bankieren te kunnen gebruiken?

  Voor iOS moet u minstens versie 7 gebruiken, voor Android versie 4.0 of hoger. U kunt de Android-versie vinden onder ‘Instellingen’ - ‘Info’ - ‘Software informatie’. De iOS-versie vindt u onder ‘Instellingen’ - ‘Algemeen’ - ‘Over’.

 • Kan ik de app Argenta Bankieren met meerdere personen samen gebruiken op dezelfde smartphone?

  Dat kan. Maar er kan op elk moment maar 1 abonnement op Argenta’s internetbankieren zijn gekoppeld aan een toestel. Als iemand anders op hetzelfde toestel de app Argenta Bankieren wil gebruiken, moet dat abonnement op Argenta’s internetbankieren eerst worden ontkoppeld. Daarna kunt u dan uw eigen abonnement koppelen tijdens de registratie.

 • De app installeren

 • Hoe herken ik de officiële versie van de app Argenta Bankieren?

  Gebruik alleen de app Argenta Bankieren uit de officiële stores (App Store en Play Store) met dit logo: app_Argenta_bankieren

 • Waar kan ik de app Argenta Bankieren downloaden?

  De app Argenta Bankieren voor iOS is beschikbaar in de App Store en die voor Android in de Play Store.

 • Waarom verschijnt de app Argenta Bankieren niet in de App Store / Play Store?

  Als uw toestel niet beantwoordt aan de vereisten van de app Argenta Bankieren, dan verschijnt de app niet in de store.

 • Hoe kan ik de huidige versie van de app Argenta Bankieren updaten?

  Als u het bericht krijgt dat er een nieuwe versie beschikbaar is, kunt u die downloaden via de App Store of de Play Store. U moet u daarna niet opnieuw registreren.

 • Hoe controleer ik welke versie van de app Argenta Bankieren ik heb?

  Dat vindt u in het menu onder 'Info'. U vindt hier ook informatie over de versie van het besturingssysteem, het type en de naam van het toestel.

 • anchorRegistreren

 • Waarom krijg ik het bericht ‘Om uw app te kunnen blijven gebruiken, moet u uw kaart opnieuw koppelen aan de app’?

  Met dat bericht vragen we u om de app opnieuw te registreren op uw toestel, met behulp van uw abonnementsnummer op Argenta’s internetbankieren, uw bankkaart en uw digipass. Dat vragen we u 1 keer per jaar, om veiligheidsredenen. Zo zijn we zeker dat uw toestel en pincode niet in verkeerde handen zijn gevallen. U krijgt het bericht 30 dagen voordat de periode van 1 jaar verstrijkt.
  Om de app opnieuw te registreren, tikt u in het menu op ‘Ontkoppel abonnement’ voordat u zich aanmeldt. Daarna doorloopt u de registratieprocedure opnieuw.

  Hulp nodig? Bekijk hier onze handige instructiefilmpjes.

 • Kan ik meteen aan de slag als ik de app Argenta Bankieren heb geïnstalleerd?

  Voordat u de app Argenta Bankieren kunt gebruiken, moet u zich registreren. Die registratie dient om uw toestel te koppelen aan uw abonnement op Argenta’s internetbankieren. Tijdens de registratie geeft u uw abonnementsnummer van Argenta’s internetbankieren in en kiest u een pincode van 5 cijfers. Die gaat u voortaan altijd nodig hebben als u de app gebruikt. U moet uw registratie valideren met uw Argenta-digipas. U vindt uw abonnementsnummer in internetbankieren door op het smartphone-icoontje te klikken in de bovenbalk.

  Als u meerdere toestellen gebruikt om mobiel te bankieren, dan moet u elk toestel afzonderlijk registreren.

  U kunt tot 5 toestellen registreren die gebruik maken van hetzelfde abonnement op Argenta's internetbankieren. Elk toestel kan dan afzonderlijk ontkoppeld worden indien nodig.

  Meer uitleg over hoe u de app kunt registreren

 • Wat is het verschil tussen de pincode van mijn bankkaart en de pincode voor de app Argenta Bankieren?

  De pincode voor de app Argenta Bankieren is alleen geldig voor het toestel waarop de app geïnstalleerd is. Die code kunt u niet gebruiken om verrichtingen te doen met uw kaart.

  De pincode van uw bankkaart bestaat uit 4 cijfers, die voor de app Argenta Bankieren uit 5.

 • Wat heb ik nodig om mij op de app Argenta Bankieren te registreren?

  U hebt 4 dingen nodig:

  • Uw abonnementsnummer op Argenta’s internetbankieren. Dat krijgt u op het moment dat u het abonnement aangaat. Bent u het kwijt? Ga dan langs bij uw kantoorhouder of zoek het op in internetbankieren in de bovenbalk bij het smartphone-icoontje.
  • Uw bankkaart en de pincode ervan.
  • Uw smartphone of tablet.
  • Uw Argenta-digipas.
 • Hoe onderschrijf ik een abonnement op Argenta’s internetbankieren?

  Hebt u nog geen abonnement op Argenta’s internetbankieren? Dan kunt u dat aanvragen bij uw kantoorhouder. Zonder abonnement op Argenta’s internetbankieren kunt u de app Argenta Bankieren niet gebruiken.

 • Wat doe ik als het registreren niet meteen lukt?

  Dan kunt u dit doen:

  • Controleer uw internetverbinding.
  • Controleer of u kunt inloggen op Argenta’s internetbankieren.
  • Probeer met een nieuwe challenge op uw Argenta-digipas.
  • Controleer of uw toestel voldoet aan de specificaties van de app Argenta Bankieren. Meer informatie vindt u in de rubriek Algemeen / Voorwaarden.

  Als dit de problemen niet verhelpt, kunt u terecht bij onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82. Dat kan van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar app@argenta.be.

 • anchorAanmelden

 • Wat als ik het maximum aan registraties heb bereikt?

  Hebt u het maximumaantal registraties bereikt? Meld u dan aan op internetbankieren via een pc en verwijder er één van. Dat kan onder ‘Instellingen’.

 • Hoe kan ik inloggen op de app Argenta Bankieren?

  U logt in op de app door uw pincode van 5 cijfers in te geven. Die code hebt u bepaald tijdens de registratie.

 • Kan ik me aanmelden op de app Argenta Bankieren met het toestel van iemand anders?

  Daar hebt u uw Argenta-digipas en uw bankkaart voor nodig. Als het toestel al gekoppeld is aan een ander abonnement, moet dat eerst ongedaan worden gemaakt.

 • anchorPincode

 • Hoe kies ik een veilige pincode om in te loggen op de app Argenta Bankieren?

  Het is erg belangrijk dat u een pincode kiest die niet gemakkelijk te raden is. Gebruik bijvoorbeeld nooit uw telefoonnummer of geboortedatum. Gebruik ook geen pincode die uit allemaal dezelfde cijfers bestaat of uit een reeks cijfers die elkaar opvolgen. Verder wijzen we u erop dat u uw pincode nergens mag noteren en ze niet aan anderen mag vertellen.

 • Moet ik mijn pincode regelmatig wijzigen?

  Nee, dat is niet nodig.

 • Wat als mijn persoonlijke pincode wordt gestolen? Kan iemand zich in mijn naam op eender welk toestel aanmelden op de app Argenta Bankieren?

  Nee, want de pincode is gekoppeld aan uw toestel en uw toestel is gekoppeld aan uw abonnement op Argenta’s internetbankieren. Als u meerdere toestellen gebruikt, kunt u per toestel een andere pincode instellen.

 • Hoe kan ik mijn pincode wijzigen?

  Om uw pincode van de app Argenta Bankieren te wijzigen nadat u bent aangemeld, gaat u naar de instellingen en klikt u op ‘Pincode veranderen’. U hebt uw huidige pincode nodig en de nieuwe pincode die u wilt instellen.

 • Na vijf foutieve pogingen is mijn pincode geblokkeerd. Wat nu?

  De app Argenta Bankieren zal u vragen om u opnieuw te registreren. Daarvoor hebt u uw Argenta-digipas en uw bankkaart nodig. Op dat moment kunt u een nieuwe pincode instellen.

 • Ik ben mijn pincode vergeten. Wat moet ik doen?

  Als u de pincode bent vergeten, moet u uw toestel eerst ontkoppelen. U kunt uw toestel ontkoppelen van uw abonnement op Argenta’s internetbankieren via de app zelf. Dat doet u via de optie ‘Ontkoppel abonnement’ in het menu van de app. Daarna kunt u u opnieuw registreren en een nieuwe pincode kiezen. Daarvoor hebt u uw abonnementsnummer, uw Argenta-digipas en uw bankkaart nodig. Het abonnementsnummer vindt u op internetbankieren door op het smartphone-icoontje in de bovenbalk te klikken, of vóór u het abonnement ontkoppelt bij ‘info’.

 • anchorFuncties van de app

 • Welke verrichtingen kan ik doen via de app Argenta Bankieren?

  U kunt 10 soorten verrichtingen doen met de app Argenta Bankieren:

  • Het saldo van uw rekeningen raadplegen
  • Uw verrichtingen raadplegen
  • Overschrijvingen doen
  • Uw rekeningen beheren: volgorde bepalen en rekeningen verbergen
  • Details en limieten van debet- en kredietkaarten raadplegen
  • Transacties van kredietkaarten raadplegen
  • Begunstigden raadplegen, toevoegen, wijzigen en verwijderen
  • Limieten van overschrijvingen raadplegen en aanpassen
  • Berichten raadplegen en verwijderen zoals in Argenta’s internetbankieren
  • Een Argenta-kantoor opzoeken met contactgegevens en routebeschrijving
 • anchorRekeningen en verrichtingen

 • Welke rekeningen kan ik raadplegen?

  U ziet dezelfde rekeningen als in Argenta’s internetbankieren. U ziet alleen uw zicht- en spaarrekeningen. Dus geen effectenrekeningen, termijnrekeningen en pensioenspaarrekeningen.

 • Kan ik de volgorde van mijn rekeningen in de app Argenta Bankieren zelf bepalen?

  U kunt de volgorde van uw rekeningen zelf instellen via ‘Instellingen – Beheer rekeningen’. Opgelet, de volgorde is alleen van toepassing in het scherm van uw rekeningenoverzicht. Ze geldt niet bij het ingeven van een overschrijving. Daar wordt dezelfde volgorde als in Argenta’s Internetbankieren gevolgd. Hebt u de app geïnstalleerd op meerdere toestellen? Dan moet u de volgorde per toestel opnieuw instellen.

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat een van mijn rekeningen niet in de app Argenta Bankieren verschijnt?

  Uw kantoorhouder kan dat voor u regelen. Die bepaalde rekening (behalve de e-spaarrekening) is vanaf dan niet meer te zien in de app Argenta Bankieren en in Argenta’s internetbankieren
  In de app zelf kunt u ook rekeningen verbergen in het rekeningenoverzicht. Dat doet u via ‘Instellingen – Beheer rekeningen’. De verborgen rekeningen ziet u wel nog bij het ingeven van een overschrijving. Hebt u de app geïnstalleerd op meerdere toestellen? Dan moet u de verborgen rekening per toestel opnieuw instellen.

 • Hoeveel personen of toestellen kunnen toegang krijgen tot eenzelfde rekening met de app Argenta Bankieren?

  Iedereen die titularis is van of een volmacht heeft op een spaar- of zichtrekening kan die raadplegen via de app. U kunt maximaal 10 toestellen registreren per abonnement op Argenta’s internetbankieren.

  De handelingen die u als gebruiker kunt doen, hangen af van de eventuele beperkingen op de rekening.

 • Ik heb de titel van mijn rekening gewijzigd via Argenta’s internetbankieren. Wijzigt die naam ook in de app Argenta Bankieren?

  Ja, als u een naam wijzigt in Argenta’s internetbankieren, wijzigt die ook in de app Argenta Bankieren.

 • Tot hoe ver in het verleden kan ik mijn verrichtingen raadplegen?

  U kunt uw verrichtingen zien van tenminste de laatste 3 jaren.

 • Welke datum van de verrichting wordt er getoond?

  Per verrichting tonen we deze datums:

  • de verrichtingsdatum: dit is de datum waarop Argenta de verrichting heeft uitgevoerd (bijvoorbeeld de eerstvolgende bankwerkdag na het uitvoeren van de verrichting);
  • de valutadatum: dit is de datum waarop de creditering of debitering op de rekening is gebeurd.

  De datum waarop u de verrichting hebt uitgevoerd, wordt niet getoond maar wordt wel bijgehouden door Argenta.

   

  Voorbeeld:

  U doet op zaterdag 1 augustus een cashopname van 50 euro aan een bankautomaat.

  • de verrichtingsdatum = maandag 3 augustus (de eerstvolgende bankwerkdag);
  • de valutadatum = maandag 3 augustus (de debitering op de rekening gebeurt op de eerstvolgende bankwerkdag).
 • Kan ik mijn bankverrichtingen exporteren via de app Argenta Bankieren?

  U kunt uw verrichtingen niet exporteren via de app Argenta Bankieren, wel via Argenta’s internetbankieren.

 • anchorOverschrijvingen

 • Welke soorten overschrijvingen kan ik uitvoeren?

  U kunt 3 soorten overschrijvingen uitvoeren:

  • overschrijvingen tussen uw eigen rekeningen;
  • overschrijvingen naar geregistreerde begunstigden;
  • overschrijvingen naar andere rekeningen (niet-geregistreerde begunstigden).
 • Moet ik overschrijvingen ondertekenen?

  U moet alle overschrijvingen die u ingeeft, ondertekenen met uw pincode.

 • Wanneer moet ik een BIC-code invullen?

  U moet alleen een BIC-code invullen, als u overschrijft naar een buitenlandse rekening.

 • Wanneer moet ik een IBAN-code invullen?

  U moet altijd een IBAN-code invullen, eender naar welke rekening u overschrijft.

 • Hoe lang duurt het vooraleer een verrichting is verwerkt?

  Argenta verwerkt alle overschrijvingen onmiddellijk. Het saldo op uw rekening wordt dus onmiddellijk aangepast.

  Als de begunstigde een rekening bij Argenta is, dan wordt het saldo van die rekening ook onmiddellijk aangepast. Is de begunstigde een externe rekening, dan wordt het saldo van die rekening ten laatste na 2 bankwerkdagen aangepast.

 • Mijn toestel of de internetverbinding valt uit op het moment dat ik een overschrijving aan het invoeren ben via Argenta Bankieren. Wat nu?

  Zolang u geen bevestiging hebt gekregen dat uw verrichting is uitgevoerd, controleert u best het saldo van uw rekening of het overzicht van de verrichtingen. Dat kan via de app Argenta Bankieren of via Argenta’s internetbankieren.

 • Kan ik een overschrijving met een memodatum invoeren, wijzigen of schrappen via de app Argenta Bankieren?

  U kunt een overschrijving met een memodatum invoeren via de app Argenta Bankieren. Nadien de memodatum wijzigen kan ook. Wilt u andere zaken wijzigen? Dan moet u de overschrijving eerst verwijderen en daarna opnieuw aanmaken.

  Als u een overschrijving met een memodatum invoert, heeft dat een invloed op uw daglimiet. Daarbij houden we rekening met de dag waarop u de overschrijving ingeeft.

 • Kan ik een overschrijving die ik in de app Argenta Bankieren heb uitgevoerd, ongedaan maken?

  Overschrijvingen zonder memodatum worden onmiddellijk uitgevoerd en kunt u niet meer annuleren. Overschrijvingen met memodatum die nog niet zijn uitgevoerd, kunt u nog annuleren in de app Argenta Bankieren en in Argenta's internetbankieren.

 • Hoe kan ik een begunstigde toevoegen in de app Argenta Bankieren?

  Klik in het menu op ‘Begunstigden’. De lijst met geregistreerde begunstigden wordt weergegeven. Klik dan rechts bovenaan op het icoontje om een begunstigde toe te voegen. Voer dan een rekeningnummer en een naam in. De overige velden zijn niet verplicht. Klik daarna op ‘Volgende’. Het toevoegen van een begunstigde moet u ondertekenen met uw digipas.

 • Kan ik de app Argenta Bankieren met de verschillende functionaliteiten uitproberen zonder effectief verrichtingen uit te voeren?

  Ja, in de app Argenta Bankieren vindt u een demo-omgeving met fictieve gegevens. Daarin kunt u de verschillende handelingen testen zonder dat ze een impact hebben op uw rekeningen.

 • Kan ik een bestaande verrichting hergebruiken?

  Ja.

  Daarvoor gaat u naar de details van uw verrichting en klikt u rechtsboven op het icoontje om de verrichting te hergebruiken. U kunt indien nodig de gegevens nog wijzigen.

 • anchorLimieten

 • Hoeveel kan ik maximaal overschrijven per transactie en per dag via de app Argenta Bankieren?

  Transactielimiet en daglimiet
  Overschrijvingen tussen eigen rekeningen Onbeperkt
  Overschrijvingen naar geregistreerde begunstigden Maximaal 2.500 euro (standaard 500 euro)
  Overschrijvingen naar andere rekeningen (niet-geregistreerde begunstigden) Maximaal 500 euro (standaard 250 euro)
  Minderjarigen Geen afwijkende limieten

  De transactielimiet is het maximale bedrag dat u per transactie kunt overschrijven. De daglimiet is het maximale bedrag dat u per kalenderdag kunt overschrijven. Voor overschrijvingen die u doet via de app zijn de transactielimiet en de daglimiet dezelfde. U ondertekent elke overschrijving, eender naar welke rekening, met uw pincode van 5 cijfers.

  U kunt voor maximaal 25.000 euro per dag aan overschrijvingen ingeven via Argenta’s internetbankieren en de app Argenta Bankieren samen. Als u de app op meerdere toestellen hebt geïnstalleerd, dan geldt de limiet voor al uw toestellen samen. Er is geen beperking op het aantal overschrijvingen, zolang u de daglimiet niet bereikt. Tussen uw eigen rekeningen kunt u onbeperkt overschrijven, zowel via Argenta’s internetbankieren als via de app.

  Misschien heeft uw rekening een lagere limiet dan de limiet die we toepassen in de app en in Argenta’s internetbankieren. In dat geval is de rekeninglimiet van toepassing. U kunt alleen het beschikbare saldo overschrijven, ook al zijn de limieten hoger.

  Met ‘eigen rekeningen’ bedoelen we de rekeningen die u kunt raadplegen en waarmee u verrichtingen kunt doen in Argenta’s internetbankieren en in de app. Met ‘geregistreerde begunstigden’ bedoelen we de rekeningen die u aan uw lijst van begunstigden hebt toegevoegd. ‘Andere rekeningen’ met een ‘niet-geregistreerde begunstigde’ zijn rekeningen die nog niet aan uw lijst van begunstigden zijn toegevoegd.

  Meer informatie over het aanpassen van uw limietbedrag

 • Kan ik het limietbedrag van de app Argenta Bankieren aanpassen?

  De app heeft een standaardlimiet van 250 euro voor niet-geregistreerde begunstigden en van 500 euro voor geregistreerde begunstigden. U kunt die limieten aanpassen door naar ‘Instellingen’ en ‘Limieten aanpassen’ te gaan. De limiet verlagen kan zonder dat u dat moet ondertekenen met uw digipas. Om de limiet te verhogen, moet u wel elektronisch ondertekenen.

  Meer informatie over het aanpassen van uw limietbedrag

 • Wat als ik een hoger bedrag dan het toegestane limietbedrag wil overschrijven via de app Argenta Bankieren?

  Dat kan niet. U kunt dat doen via Argenta’s internetbankieren of via uw kantoorhouder.

 • anchorInstellingen

 • Hoe kies ik een taal voor de app?

  U kunt uw taalkeuze instellen via ‘Menu’. Dan klikt u op ‘Instellingen’ en dan op ‘Taalkeuze’. U kunt uw taalkeuze op eender welk moment aanpassen.

 • anchorHelp

 • Wat moet ik doen als aanmelden in de app Argenta Bankieren niet lukt?

  • Controleer uw internetverbinding.
  • Controleer of u kunt inloggen op Argenta’s internetbankieren.
  • Controleer of u de juiste pincode gebruikt.
  • Controleer of uw toestel correct is geregistreerd. In dat geval verschijnt uw abonnementsnummer van Argenta’s internetbankieren. Staat dat er niet? Dan bent u niet correct geregistreerd.
  • Als u de app Argenta Bankieren 3 maanden niet hebt gebruikt, vervalt de registratie. U moet de registratieprocedure opnieuw doorlopen. Daarvoor hebt u uw abonnementsnummer, uw Argenta-digipas en uw bankkaart nodig. Uw abonnementsnummer vindt u als u u aanmeldt in internetbankieren en op het smartphone-icoontje in de bovenbalk klikt.
  • Na 12 maanden vervalt de registratie. U moet de registratieprocedure opnieuw doorlopen. Daarvoor hebt u uw abonnementsnummer, uw Argenta-digipas en uw bankkaart nodig. Uw abonnementsnummer vindt u als u u aanmeldt in internetbankieren en op het smartphone-icoontje in de bovenbalk klikt.

  Als dit de problemen niet verhelpt, kunt u terecht bij onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82. Dat kan van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar app@argenta.be.

 • anchorVeiligheid

 • Hoe gaat Argenta om met mijn persoonlijke gegevens?

  Argenta gaat met de nodige vertrouwelijkheid om met uw persoonlijke gegevens. Meer informatie daarover vindt u in het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Argenta.

 • Wat is ‘phishing’? Hoe herken ik phishingmails?

  Phishing is een vorm van internetfraude waarbij criminelen de naam van een financiële instelling misbruiken om vertrouwelijke en persoonlijke gegevens te ontfutselen. Gegevens die hen in staat stellen om uw identiteit over te nemen of geld van uw rekening te halen.

  Deze fraude gebeurt meestal via e-mail. Zo kunt u een e-mail krijgen die als twee druppels water op een bericht van Argenta lijkt. Het kan zijn dat u daarin wordt gevraagd op een link te klikken. Als u dat doet, komt u op een valse site terecht, waar u uw inloggegevens voor internetbankieren moet ingeven. Als u dat doet, kunnen de criminelen toegang tot uw rekeningen krijgen.

  Geef nooit vertrouwelijke informatie aan derden. Denk daarbij aan uw pincodes, gebruikersnaam, wachtwoorden, bankrekeningnummers, gegevens van uw bankkaart ... Argenta zal u nooit dat soort informatie vragen per e-mail of via andere elektronische kanalen.

  Meer info over phishing

 • Moet ik mijn telefoontoestel beveiligen met antivirusprogramma’s?

  We raden u aan om uw toestel te beveiligen met antivirusprogramma’s. De meeste aanbieders van antivirusprogramma’s bieden ook oplossingen voor mobiele toestellen.

  Het risico is nog niet zo groot als bij een pc of laptop, omdat er relatief weinig virussen zijn voor mobiele toestellen. Toch kunt u uw toestel al voorzien van deze aanvullende beveiliging.

 • Is het veilig om een open wifi-netwerk te gebruiken?

  Wij raden u aan om alleen beveiligde wifi-netwerken te gebruiken. Zo zou u moeten kunnen vermijden dat iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw toestel.

 • Moet ik uitloggen of mijn toestel vergrendelen als ik het even niet meer gebruik?

  Ja. Als u uw toestel niet gebruikt, moet u het vergrendelen. Laat het ook nooit onbeheerd achter.

  De app Argenta Bankieren meldt u na enkele minuten automatisch af. Toch raden we u aan om u meteen af te melden als u uw verrichtingen hebt afgewerkt of uw verrichtingen tijdelijk moet onderbreken. Dat doet u door in het menu op ‘Afmelden’ te klikken. Zo vermijdt u dat iemand verrichtingen doet in uw naam en voor uw rekening.

 • Wat doe ik als ik misbruik vermoed of vaststel?

  Als u misbruik vermoedt, wijzigt u onmiddellijk uw pincode.

  Als u misbruik vaststelt, blokkeert u onmiddellijk uw mobiel abonnement. Dat kan via internetbankieren of via de Klantendienst van Argenta. U kunt de Klantendienst bereiken op het nummer 03 285 59 82 van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

  U kunt uw mobiel abonnement ook blokkeren door 5 keer de verkeerde pincode in te geven.

 • Wordt de app Argenta Bankieren automatisch geblokkeerd als ik Card Stop contacteer?

  Nee, u kunt de app Argenta Bankieren nog altijd gebruiken.

  Hebt u uw abonnement op Argenta’s internetbankieren opgezegd of geblokkeerd? Dan kunt u de app Argenta Bankieren ook niet meer gebruiken.

  U kunt uw mobiel abonnement blokkeren door 5 keer de verkeerde pincode in te geven. U kunt uw toestel ook ontkoppelen van uw abonnement op Argenta’s internetbankieren. Dat doet u via de app zelf of via het menu ‘Instellingen’ in Argenta’s internetbankieren. Of u belt naar onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82 (van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur).

 • Wat gebeurt er als er fraude wordt gepleegd met de app Argenta Bankieren?

  Meer informatie daarover vindt u in het Algemeen Reglement der Verrichtingen van Argenta.

  U kunt een betwisting registreren via het betwistingsformulier. Dat vindt u op onze website of in uw Argenta-kantoor.

 • anchorOntkoppelen

 • Wat doe ik als ik mijn toestel kwijt ben of als het gestolen is?

  Om met de app Argenta Bankieren te kunnen werken, heeft de gebruiker de pincode nodig. Zonder die code kan niemand op uw toestel inloggen. Voor alle zekerheid kunt u uw toestel ontkoppelen via Argenta’s internetbankieren, via ‘Instellingen’. Of u kunt bellen naar onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82. Dat kan van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 • Wat moet ik doen om de app Argenta Bankieren te ontkoppelen?

  U kunt uw toestel ontkoppelen van uw abonnement op Argenta’s internetbankieren via de app zelf. Dat doet u via de optie ‘Ontkoppel abonnement’ in het menu bij het opstarten van de app.

  Als u uw toestel kwijt bent of als het gestolen is, kunt u dat ook via Argenta’s internetbankieren doen, via ‘Mijn abonnement’. Of u belt naar onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82. Dat kan van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

 • Wat als ik mijn toestel verkoop of doorgeef?

  U kunt uw toestel ontkoppelen van uw abonnement op Argenta’s internetbankieren via de app zelf of via het menu ‘Instellingen’ in Argenta’s internetbankieren. Of u belt naar onze Klantendienst op het nummer 03 285 59 82 (van maandag tot vrijdag, van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur).

  Nadat u uw toestel hebt ontkoppeld, verwijdert u de app Argenta Bankieren. Vanaf dan is het veilig om uw toestel te verkopen of door te geven.